Zajišťujeme komplexní řešení plánů a nemovitých investic

Každý, kdo měl někdy na starosti přestavbu nebo rekonstrukci nemovitosti, či dokonce kompletní stavbu například rodinného domu, jistě velmi dobře ví, jak náročná a složitá tato činnost je. V podstatě není v silách jedince, aby všechno zvládl zcela sám a bez pomoci. A právě od toho je tady naše společnost, které můžete svěřit celou svou investiční akci, protože project management ve stavebnictví a energetice je oblastí, kterou se zabýváme.

Od plánu k hotové stavbě

Project management v podobě, v jaké Vám jej nabízíme, zajistí pro Vaši investiční akci všechny potřebné činnosti a úkony. Důraz klademe zvláště na přípravnou fázi, tj. zpracování plánů, studií a potřebné úřední dokumentace. Dále zajišťujeme realizaci investice a také její předání ve finálním stavu, ve kterém je nemovitost způsobilá k užívání.