Aditivní výroba moderního věku, která ovládla výrobní svět

Proces vytváření třídimenzionálních objektů pevné podstaty, jejichž základem byl naskenovaný soubor přes digitální skener, jehož základní technologií je UV laser a tekutý fotopolymer. To je poněkud složitá definice systému, který běžní smrtelníci znají zcela jednoduše a snadno pochopitelně i zapamatovatelně: technologie 3D tisku.

A jak takový proces vlastně vypadá?

Aditivní procesy vytvářejí nový objekt tím, že prokládají vrstvy materiálu, ze kterého se objekt tvoří pomocí procesu stl. Tento proces vytváří instrukce pro pohyb motorů, které ovládají všechny pohyby trysek při samotném vytváření daného objektu. Tyto instrukce se nazývají G-kódy, které se vytvářejí v programu s názvem Skeinforge, Slicer nebo Cura, ale existují i jiné programy.